مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۳
 • عضو آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : خسرو آقائی پور کلیانی
 • رابط آزمایشگاه : زهرا شامل یام
 • تلفن : ۰۲۱۸۶۰۱۸۷۳۶
 • نمابر : ۰۲۱۸۸۲۵۶۴۷۰
 • http://www.maba.ir
 • Info@maba.ir
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین از بدو فعالیت خود، فراهم نمودن بالاترین امکانات و توان تخصصی ممکنه در دنیای علمی امروز را در حوزه کنترل کیفی محصولات غذائی، داروئی، آرایشی و بهداشتی را بعنوان یکی از اهداف خود تبیین نموده و تمامی تلاش خود را جهت نیل به این مهم بکار برد. برنامه ریزی مدیریت مجتمع در کنار همکاری دلسوزانه و مبتنی بر دانش همکاران متخصص و با تجربه ما منجر گردید که این مجتمع در حال حاضر بزرگترین و گسترده ترین مجموعم کنترل کیفی غیر دوکتی کشور عزیزمان ایران باشد و در غالب یازده آزمایشگاه تخصصی مستقل در خدمت هم میهنان و نیز در مواردی مشتریان خارجی باشد. در حال حاضر این مجتمع با توجه به توان تخصصی خود در دو شاخه اصلی فعالیت می نماید: الف) بخش تحقیق، توسعه و تامین دانش فنی. اهم فعالیتهای این بخش عبارتند از: 1. انجام پروژه های کاربردی و تامین دانش فنی برای مراکز صنعتی و پژوهشی 2. برگزاری کارگاههای آموزشی و کاربردی تخصصی 3. مشاوره، آموزش و راه اندازی آزمایشگاههای عمومی و تخصصی برای تولید کنندگان و .. 4. مشاوره و استقرار سیستمهای تضمین کیفیت (ISO 17025, 9001, …GLP) ب) بخش کنترل کیفیت مواد غذایی، آرایشی- بهداشتی و دارویی. بطور خلاصه فعالیتهای این بخش عبارتند از: 1.انجام آزمونهای عمومی و تخصصی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی جهت ارزیابی کیفیت نمونه های مورد نظر 2. آموزش و راه اندازی آزمونهای عمومی و تخصصی برای سایر مراکز و متقاضیان در راستای نیل به این اهداف این مجتمع یازده آزمایشگاه را تجهیز و راه اندازی نموده است که بطور خلاصه در ذیل به آنها اشاره می گردد. بخش های مختلف مجتمع آزمایشگاهی بهشت آئین: - آزمایشگاه شیمی عمومی - آزمایشگاه شیمی تخصصی - آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی - آزمایشگاه میکروبشناسی تخصصی - آزمایشگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS) - آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع (HPLC) - آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی (GC) - آزمایشگاه کنترل آنزیم و فرآورده های آنزیمی - آزمایشگاه محصولات تراریخته (GMO) - آزمایشگاه تعیین هویت فرآورده های غذائی - آزمایشگاه کنترل محصولات نانو
نشانی آزمایشگاه : تهران،اتوبان جلال آل احمد به سمت غرب بعد از پل شهرک آزمایش پلاک 193
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • ترازوی دیجیتال
 • ترانس لومیناتور فرابنفش (UV-Transilluminator)
 • حمام مافوق صوت
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
نام انگلیسی : Abbe Refractometer 
نام اختصاری : -
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه‌گیری ضریب شکست ------ -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترازوی 0/01 گرم mg 0/01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ترازوی 01/0 گرم i300 AND/ EK- توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : Ultraviolet Transilluminator
نام اختصاری : UV-Transilluminator
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترانس لومیناتور فرابنفش درصد وزنی .....
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
حرارت دادن مایعات به همراه امواج صوتی به منظور خارج سازی حباب گازها درجه سانتیگراد دو رقم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حرارت دادن مایعات به همراه امواج صوتی به منظور خارج سازی حباب گازها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
مجید محمدی -------- -
هاله آماده - -
نجمه رحیمی - -
فرهاد فارغی - -
حمزه سوری - -
مجید محمدی - -
مریم ضیایی تبار - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سدیم Na، پتاسیم K، لیتیم Li, منیزیم Mg، کلسیم Ca، آهن Fe، رویZn ، مسC ppm-ppb 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
این بخش با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی با سه روش کوره گرافیتی, شعله و سیستم هیدرید ژنراتور ونیز اسپکتروسکوپی نشر اتمی توان اندازه گیری بیش از 24 مورد از عناصر را دارد. مهمترین فلزات قابل اندازه گیری عبارتند از: سدیم Na، پتاسیم K، لیتیم Li, منیزیم Mg، کلسیم Ca، آهن Fe، رویZn ، مسCu ، نیکلNi ، کبالتCo ، منگنز Mn ، کرومCr ، قلع Sn، سلنیمSe ، ارسنیکAs ، جیوهHg ، کادمیوم Cd، سربPb ,باریم Ba و... توسط آزمايشگاه -
این بخش با استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی با سه روش کوره گرافیتی, شعله و سیستم هیدرید ژنراتور ونیز اسپکتروسکوپی نشر اتمی توان اندازه گیری بیش از 24 مورد از عناصر را دارد. مهمترین فلزات قابل اندازه گیری عبارتند از: سدیم Na، پتاسیم K، لیتیم Li, منیزیم Mg، کلسیم Ca، آهن Fe، رویZn ، مسCu ، نیکلNi ، کبالتCo ، منگنز Mn ، کرومCr ، قلع Sn، سلنیمSe ، ارسنیکAs ، جیوهHg ، کادمیوم Cd، سربPb ,باریم Ba و... در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ترکیبات آلی و معدنی، اندازه گیری میزان جذب نور ppm-ppb 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری میزان جذب نور در مواد آرایشی و بهداشتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فرمالدهید توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری جذب نور در ماده اولیه توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری میزان نیترات و فسفات مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
میزان اندازه گیری درصد عبور نور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انواع سموم مورد استفاده کشاورزی، پروفایل اسیدهای آمینه، پروفایل اسیدها ppm-ppb 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
این بخش با استفاده از ستونهای مختلف اندازه گیری ترکیبات متعددی را انجام می دهد. مهمترین آزمونهای موجود در این آزمایشگاه عبارتند از انواع سموم مورد استفاده کشاورزی، پروفایل اسیدهای آمینه، پروفایل اسیدهای چرب و استرول ها، دی اکسان، آنتی اکسیدانت ها و ... توسط آزمايشگاه -
این بخش با استفاده از ستونهای مختلف اندازه گیری ترکیبات متعددی را انجام می دهد. مهمترین آزمونهای موجود در این آزمایشگاه عبارتند از انواع سموم مورد استفاده کشاورزی، پروفایل اسیدهای آمینه، پروفایل اسیدهای چرب و استرول ها، دی اکسان، آنتی اکسیدانت ها و ... در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انواع مایکوتوکسین و آفلاتوکسین ها، سموم، ویتامین های محلول در آب و روغ ppb 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
این بخش با استفاده از روش های مختلف ایزوکراتیک و گرادیانت، اندازه گیری طیف وسیعی از ترکیبات را انجام می دهد که مهمترین آنها عبارتند از: انواع مایکوتوکسین و آفلاتوکسین ها، سموم، ویتامین های محلول در آب و روغن، اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدانت ها, آکریل آمید, هیستامین, ملامین، مواد اولیه وارداتی و ... توسط آزمايشگاه -
این بخش با استفاده از روش های مختلف ایزوکراتیک و گرادیانت، اندازه گیری طیف وسیعی از ترکیبات را انجام می دهد که مهمترین آنها عبارتند از: انواع مایکوتوکسین و آفلاتوکسین ها، سموم، ویتامین های محلول در آب و روغن، اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدانت ها, آکریل آمید, هیستامین, ملامین، مواد اولیه وارداتی و ... در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم سورانی كارشناس -
مجید محمدی -------- -
مجید محمدی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴