مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۲
 • عضو قطعی
 • کرمان کرمان ,
 • مدیر آزمایشگاه : مرضیه دانایی
 • رابط آزمایشگاه : مرضیه دانایی
 • تلفن : ۰۹۱۳۳۹۷۷۴۲۳
 • نمابر : ۰۳۴-۳۲۲۲۲۰۶۸
 • http://www.danagenepk.ir
 • danagenepk@gmail.com
زمینه های تخصصی : بیوتکنولوژی نانو بیو تکنولوژی میکروبیولوژی گیاهان دارویی و طب سنتی بیوشیمی ژنتیک مولکولی فیزیولوژی گیاهی سیتوژنتیک فیتوشیمیایی بیوانفورماتیک کارگاههای آموزشی تئوری و عملی
نشانی آزمایشگاه : کرمان،میدان قرنی،قرنی 6،مرکز پژوهشهای علمی-آموزشی،بخش میکروبیولوژی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • اتوکلاو
 • اسانس گیر
 • الکتروفورز 
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر پی اچ
 • انکوباتور شیکردار
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • سانتریفیوژ
 • شیکر
 • طیف سنج مرئی فرابنفش(UV-VIS)
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ نوری(OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR )
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • هود لامینار
 • یخچال فریزر