شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما
سال تاسیس : ۱۳۸۴
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : صالح صبحدل
 • رابط آزمایشگاه : سمانه جانمحمدی
 • تلفن : ۰۲۱۴۹۷۳۵
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۰۴۸۳۶۷
 • http://www.zarazma.com
 • info@zarazma.com
زمینه های تخصصی : • آماده سازی نمونه • آنالیز طلا، پلاتین و پالادیوم به روش فایر اسی Fire Assay • آنالیز فلزات پایه و عناصر کمیاب با استفاده از ICP-OES • آنالیز سنگهای معدنی آهن، کرومیت، منگنز، سیلیس، گچ، آهک و دولومیت • آنالیز سنگهای معدنی مس، مولیبدن، سرب و روی • آنالیز نمونه های ژئو شیمی • آنالیز نمونه های پر عیار معدنی(Ore Grade) • آنالیز عناصر نادر خاکی REE-Element • آنالیز اکسید های اصلی به روش ذوب قلیایی Alkaline Fusion • آنالیز XRF • آنالیز کانی شناسی XRD • آنالیز به روش شیمی تر • آنالیز نمونه های زیست محیطی (آب، خاک و گیاه) ICP-MS • آماده سازی و مطالعه نمونه های مقطع نازک و صیقلی • آماده سازی و مطالعه نمونه های کانی سنگین بخش محیط زیست: اسیدیته هدایت الکتریکی درجه حرارت رنگ کدورت وزن ظاهری وزن حقیقی دانسیته - چگالی - جرم حجمی رطوبت دانه بندی - سایز بندی خاکستر سختی کل(TH) قلیائیت کل (برحسب کربنات) قلیائیت کل (برحسب بی کربنات) کلرید(کلر) سولفید نیترات نیتریت سولفات سولفیت فسفات فلوراید برماید فنل فرمالدئید آمونیوم برحسب NH4 آمونیاک املاح محلول مجموع مواد معلق مواد قابل ته نشینی کل مواد معلق فرار BOD COD دترجنت غلظت اسید سولفوریک نیتروژن کل (ازت) بر جیوه مجموع کربن آلی TOC گچ آهک پکیج محلول 37 عنصر (ICP-OES) پکیج محلول 53 عنصر (ICP-MS) پکیج آنیونها فلوراید - کلراید - برماید - نیترات - نیتریت - سولفیت - سولفات - فسفات
نشانی آزمایشگاه : شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، فناوری جنوبی، میدان توسعه، بلوار گلستان، خیابان فروزان، خیابان گل آرا، قطعه E28
نشانی دفتر : تهران، بزرگراه محمد علی جناح، خیابان 12 متری چهارم، پلاک 23 واحد سوم شرقی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آسیاب
 • آون
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی جرمی (ICP-MS)
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی  (ICP-AES )
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی  (ICP-AES )
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنجی نشر اتمی  (ICP-AES )
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • تقسیم کننده
 • حمام آب
 • حمام مافوق صوت
 • خشک کن
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • کروماتوگراف یونی (IC )
 • کروماتوگراف یونی (IC )
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • هات باکس
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
 • یخچال
نام انگلیسی : Mill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های سنگی خاکی و گیاه ميكرون تا چند نانو میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت آسیاب نمودن نمونه های سنگی-خاکی و گیاه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
نام انگلیسی : Mill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت آسیاب نمودن نمونه های سنگی -خاکی و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمو نه های سنگی-خاکی و گیاه ميكرون تا چند نانو میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آسیاب نمون نمو نها ی سنگی-خاکی و گیاه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
نام انگلیسی : Mill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمو نه ای سنگ-خاک و گیاه ميكرون تا چند نانو میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
نام انگلیسی : Mill
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمو نهای سنگ- خاک و گیاه ميكرون تا چند نانو میکرون
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت آسیاب نمودن نمونهای سنگ-خاک و گیاه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

گرم وخشک کردن نمونه ها و اوازم آزمایشگاهی و اندازه گیری رطوبت نمونه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
گرم وخشک کردن نمونه ها و اوازم آزمایشگاهی و اندازه گیری رطوبت نمونه ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
گرم وخشک کردن نمونه ها و اوازم آزمایشگاهی و اندازه گیری رطوبت نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
نام اختصاری : ICP-MS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری عناصر نادر خاکی و مقادیر بسیار کم عناصر سنگین در نمونه های خاک، آب و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری غلظت عناصر نادر خاکی و فلزات سنگین ppb 1
اندازه گیری عنصر جیوه در نمونه جامد ppm 0.1
اندازه گیری عنصر جیوه در نمونه محلول ppm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شناسایی و تعیین میزان 56عنصر به روش پلاسمای جفت شده القائی- طیف‌سنجی جرمی ICP-MS توسط آزمايشگاه -
شناسایی و تعیین میزان 57عنصر با هر رنج غلظتی- پکیج طلایی- به روش پلاسمای جفت شده القائی- طیف‌سنجی جرمی ICP-MS توسط آزمايشگاه -
شناسایی و تعیین میزان جیوه در نمونه های جامد و محلول با دستگاه ICP-MS توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometry
نام اختصاری : ICP-AES 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری عناصر در بسته های 26 و 36 عنصری در خاک، محلول و خاک با حد تشخیص ppm

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری عناصر در بسته های 26 و 36 عنصری در خاک، محلول و خاک با حد تشخیص ppm توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometry
نام اختصاری : ICP-AES 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری عناصر در بسته های 26 و 36 عنصری در خاک، محلول و خاک با حد تشخیص ppm

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری عناصر در بسته های 26 و 36 عنصری در خاک، محلول و خاک با حد ppm 1
اندازه گیری طلا با روش فایر اسی ppm 0.005
اندازه گیری فلزات گرانبها - طلا، پلاتین و پالادیوم با روش فایر اسی ppm-ppb 0.005-0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری عناصر در بسته های 26 و 36 عنصری در خاک، محلول و خاک با حد تشخیص ppm توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری طلا با روش فایر اسی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فلزات گرانبها - طلا، پلاتین و پالادی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
حسین حاجی كارشناس -
جعفر عیسی زاده كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission spectrometry
نام اختصاری : ICP-AES 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری اکسید های اصلی با حد تشخیص درصد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری اکسید های اصلی با حد تشخیص درصد درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری اکسید های اصلی با حد تشخیص درصد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
حسین حاجی كارشناس -
جعفر عیسی زاده كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توزین نمونه های جامد gr 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توزین نمونه های جامد با دقت 0.0001 توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت توزین نمونه ها

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت توزین نمونه ها gr 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت توزین نمونه ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
نام انگلیسی : Divider
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

انتخاب نمونه شاهد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت انتخاب نمو نهای شاهد گرم 500
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
انتخاب نمونه شاهد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم نمونه های خاک ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هضم نمونه های خاک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : Ultrasonic Bath 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

انحلال نمونه ها بوسلیه امواج مافوق صوت

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نحلال نمونه ها بوسلیه امواج مافوق صوت ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نحلال نمونه ها بوسلیه امواج مافوق صوت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
نام انگلیسی : Dryer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت خشک نمودن نمو نه های مرطوب سنگ-خاک و گیاه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت خشک نمودن نمو نه های مرطوب سنگ-خاک و گیاه درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت خشک نمودن نمو نه های مرطوب سنگ-خاک و گیاه توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جداسازی محلول و ذرات جامد از یکدیگر گرم 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی محلول و ذرات جامد از یکدیگر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

اندازه گیری فلزات گرانبها در نمونه های خاکی

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری فلزات گرانبها در نمونه های خاکی ppm-ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فلزات گرانبها در نمونه های خاکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Ion Chromatograph
نام اختصاری : IC 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری آنیون ppb 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنیون توسط آزمايشگاه -
زمون های مرتبط با تعیین مشخصات و ویژگی های خاک مانند: pH, EC, SP, OC,P, K ,TNV,Fe ,Zn, Mn, Cu, Ca, Mg, Na, CO3, HCO3, Cl, اندازه گیری غلظت کل فلزات سنگین توسط آزمايشگاه -
آزمون های شیمیایی الزامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نمونه های فاضلاب صنعتی، بهداشتی، آب دریا و... (پارامترها شامل: COD، BOD، نیترات، نیتریت، سولفات، آمونیوم فسفات، سیانید، فلزات سنگین توسط آزمايشگاه -
آزمون های شیمیایی الزامات سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای نمونه های لجن، رسوب، خاک و... (پارامترها شامل: COD، BOD، نیترات، نیتریت، سولفات، آمونیوم فسفات، سیانید، فلزات سنگین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
نام انگلیسی : Ion Chromatograph
نام اختصاری : IC 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

توانایی اندازه گیری آنیون های موجود در نمونه های خاک و محلول ها با دقت بالا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنیون ها ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنیون ها در محلول ها وخاک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ذوب نمونه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذوب نمونه درجه سانتیگراد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ذوب نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
جمعه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ذوب نمونه

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذوب نمونه درجه سانتیگراد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ذوب نمونه توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
جعفر عیسی زاده كارشناس -
نام انگلیسی : HOT BOX
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم کامل نمونه های خاک و سنگ به روش 4 اسید جهت اندازه گیری عناصر فلزا ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هضم کامل نمونه های خاک و سنگ به روش 4 اسید جهت اندازه گیری عناصر فلزات سنگین و نادر خاکی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحید خوجه كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما درجه سانتیگراد 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما درجه سانتیگراد 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت هم زدن نمون ها و ایجاد دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین حاجی كارشناس -
نام انگلیسی : Refrigerator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نگهداری نمونه های محلول و آب ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری نمونه های محلول و آب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صالح صبحدل كارشناس -