مجموعه آزمایشگاه ها
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : حیدر خوشدل نیت
 • رابط آزمایشگاه : محمود زارعی
 • تلفن : ۰۷۶۳۳۵۶۲۰۴۸
 • نمابر : ۰۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
 • info@sinaazma.com
سازمان مرتبط :
نشانی آزمایشگاه : بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون سختی راکول
 • آزمون سختی سنجی عمومی
 • آزمون کشش
 • اره لنگ
 • اندازه گیر سطح صدا
 • باسکول
 • پولیش متالوگرافی
 • تراش ستونی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی
 • دورسنج
 • دینامومتر
 • دینامومتر
 • سنجشگر توان
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 
 • عدسی سنج
 • فریزر
 • کمپروسور هوا
 • کوانتومتر
 • ماشین تراشکاری
 • مانت گرم
 • میکروسکوپ نوری
 • میلی اهم متر
 • ناچ زن