مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۸۹
 • عضو قطعی
 • هرمزگان بندر عباس ,
 • مدیر آزمایشگاه : معصومه آجورلو
 • رابط آزمایشگاه : سکینه خورشیدی
 • تلفن : ۰۷۶۳۳۵۶۲۰۴۸
 • نمابر : ۰۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
 • info@sinaazma.com
سازمان مرتبط :
زمینه های تخصصی : -آنالیز کود -آنالیز باقیمانده سموم -آنالیز آرایشی و بهداشتی -تعیین ماهیت مواد پلیمری ،آلی و معدنی -آنالیز آب و خاک -آنالیز فلزات سنگین -آنالیز مواد غذایی
نشانی آزمایشگاه : بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آون
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر ضریب شکست
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی
 • انکوباتور یخچالدار
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کروماتوگراف گازی
 • کوره الکتریکی
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هضم کجلدال