آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۴
زمینه های تخصصی : فلوسایتومتری
نشانی آزمایشگاه : تهران-خیابان کارگر شمالی- بعد از پمپ بنزین- جنب بانک مسکن- ساختمان ناهید-طبقه همکف- واحد 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • فلوسایتومتر
نام انگلیسی : Flow Cytometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی چرخه سلولی(Cell Cycle) و پلوئیدی(Ploidy) در سلول های جانوری و گیاهی به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی آپوپتوز در سلول های کشت شده به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی شاخص های مرتبط با سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی و موشی به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی شکست DNA در اسپرم انسانی و دیگرا جانوران(تست SCSA,Tunnel ) به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی میزان اثر بخشی ترنسفکشن و بیان پروتئین GFP به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی فنوتایپیک میکرووزیکول ها بوسیله Bead به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی تکثیر سلول با استفاده از CFSE به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی چرخه سلولی(Cell Cycle) و پلوئیدی(Ploidy) در سلول های جانوری و گیاهی به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی آپوپتوز در سلول های کشت شده به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی شاخص های مرتبط با سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی و موشی به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی شکست DNA در اسپرم انسانی و دیگرا جانوران(تست SCSA,Tunnel ) به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی میزان اثر بخشی ترنسفکشن و بیان پروتئین GFP به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی فنوتایپیک میکرووزیکول ها بوسیله Bead به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی تکثیر سلول با استفاده از CFSE به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی ایمنوفنوتایپیک شاخص های سطحی و یا درون سلولی به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی ایمنوفنوتایپیک شاخص های سطحی و یا درون سلولی به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
بررسی میزان ROS درون سلولی به روش فلوسایتومتری توسط آزمايشگاه ۱۷۰,۰۰۰
بررسی میزان ROS درون سلولی به روش فلوسایتومتری به همراه مواد مصرفی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۳۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۹:۳۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۹:۳۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۹:۳۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۳۰ ۱۶:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۳۰ ۱۲:۰۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷