آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۸۷
 • عضو آزمایشی
 • خراسان رضوی مشهد ,
 • رابط آزمایشگاه : هما حبیبی
 • تلفن : ۰۵۱۳۲۲۵۳۰۰۸-۰۵۱۳۲۲۳۱۴۵۳
 • aminazma@ymail.com
زمینه های تخصصی : سم شناسی فلزات سنگین باقیمانده سموم مایکوتوکسین غذایی-کشاورزی تراریختگی ویتامین ها خوراک دام و طیور
نشانی آزمایشگاه : خیابان هاشمی نژاد-هاشمی نزاد 28-پلاک5 طبقه ی اول و سوم
نشانی دفتر : خیابان هاشمی نژاد-هاشمی نزاد 28-پلاک5 طبقه ی دوم
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب دیونیزه ساز
 • آسیاب خمیر کننده
 • آون
 • اتوکلاو
 • اتوکلاو
 • الکتروفورز 
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی (BOD)
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن (COD meter)
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • انکوباتور 
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی حساس
 • ترازوی دیجیتال
 • ترانس لومیناتور
 • ثبت و نگهداری تصویر ژل‌ها 
 • حمام آب
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج نوری
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کوره الکتریکی
 • میکرو سانتریفیوژ
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR )
 • هضم کننده
 • هضم کننده
 • هود لامینار
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
نام انگلیسی : Slurry Miller
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Electrophoresis 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Biochemical Oxygen Demand
نام اختصاری : BOD
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Chemical Oxygen Demand Meter
نام اختصاری : COD meter
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerated Incubator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerated Incubator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

انکوباتور ویال جهت اندازه گیری تستای میکروبی

نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Transilluminator
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Gel Documentation
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Water Bath
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Refrigerated Centrifuge
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد فراجی - -
زینب عبیری - -
پرستو کریمی فر - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فقط آنا لیز ترکیباتی که با GC قابلیت جدا سازی داشته باشند با این دستگاه امکان پذیر می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
باقیمانده آفت کش ppb 0/1
پروفایل اسیدهای چرب ppb 0/1
استرول های گیاهی ppb 0/1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۵:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد فراجی - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حامد فراجی - -
پرستو کریمی فر - -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
نام انگلیسی : Electric Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : MicroCentrifuge
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Polymerase Chain Reaction
نام اختصاری : PCR 
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digester
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Digester
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
نام انگلیسی : Laminar hood
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي