آزمایشگاه
سال تاسیس : ۱۳۹۳
  • عضو آزمایشی
  • اصفهان اصفهان ,
  • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا طرقی نژاد
  • رابط آزمایشگاه : شهره جانقربان
  • تلفن : ۰۳۱۳۳۸۶۴۷۶۵ و ۰۹۱۳۰۵۹۱۷۶۵
  • نمابر : ۰۳۱۳۳۸۶۴۷۶۵
  • xrdparash@gmail.com
زمینه های تخصصی : خدمات تخصصی پراش پرتو ایکس شامل: 1- پراش پرتو ایکس 2- پراش پرتو ایکس نمونه های لایه نازک Thin film 3- پراش پرتو ایکس با زاویه پایین Low angle XRD 4- اندازه گیری تنش باقیمانده Residual stress 5- اندازه گیری بافت کریستالوگرافی Crystallographic texture
نشانی آزمایشگاه : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی-ساختمان شیخ بهایی واحد 156
نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی-ساختمان شیخ بهایی واحد 156
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • سنجشگر بافت کریستالوگرافی
  • سنجشگر تنش پسماند
  • طیف سنج پراش اشعه ایکس (XRD )
نام انگلیسی : Crystallographic Texture Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر قطر نمونه باید کمتر از 30 میلیمتر باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بافت کریستالوگرافی شدت (Count/sec) 0.01 درجه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری بافت کریستالی نمونه های بلوری فلزی و غیرفلزی توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
اندازه گیری بافت کریستالی نمونه های بلوری فلزی و غیرفلزی توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
اندازه گیری بافت کریستالی یک صفحه اضافی توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۹ ۱۳ با تعیین وقت قبلی
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهره جانقربان كارشناس ۰۳۱-۳۳۸۶۴۷۶۵
نام انگلیسی : Residual Stress Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر قطر نمونه باید کمتر از 30mm باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنش باقیمانده Residual Stress MPa 0.01 MPa
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری تنش باقیمانده با استفاده از پراش پرتو ایکس توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۹ ۱۳ با تعیین وقت قبلی
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهره جانقربان كارشناس ۰۳۱-۳۳۸۶۴۷۶۵
نام انگلیسی : X-Ray Diffraction Spectrometer 
نام اختصاری : XRD 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پراش پرتو ایکس شدت (Count/sec) 0.01 درجه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پراش پرتو ایکس توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
پراش پرتو ایکس همراه با فاز یابی کیفی توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
پراش پرتو ایکس همراه با فازیابی کیفی و کمی توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
پراش پرتو ایکس سریع توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
آزمون لایه نازک Thin film توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آزمون زاویه پایین توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
پنج شنبه ۹ ۱۳ با تعیین وقت قبلی
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهره جانقربان كارشناس ۰۳۱-۳۳۸۶۴۷۶۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳