آزمایشگاه
 • عضو آزمایشی
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : منوچهر احمدی
 • رابط آزمایشگاه : الهام عبادتی
 • تلفن : ۰۳۱۳۳۹۳۲۳۵۱
 • نمابر : ۰۳۱۳۳۹۳۲۳۵۲
 • http://www.kimiyalabor.com
 • kimiyalabor@yahoo.com
نشانی آزمایشگاه :  چهارمحال وبختیاری- شهرکرد فردوسی شمالی - خیابان فردوسی شمالی - ابتدای خیابان بسیج- آزمایشگاه کیمیا پژوه البرز
نشانی دفتر :  اصفهان- اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- پلاک 508
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • انکوباتور 
 • پرس هیدرولیک
 • پلاسمای جفت شده القائی-طیف سنج نشر نوری
 • پمپ نمونه بردار هوا
 • تیتراتور 
 • سنجشگر صوت
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سیستم جریان تزریقی جیوه
 • شیکر
 • طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • کروماتوگراف گازی
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف یونی
 • کوره الکتریکی
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی
 • نمایشگر ذرات گردوغبار محیطی