مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۷
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : زهرا رنجبر
 • رابط آزمایشگاه : شیرین جبلی معین
 • تلفن : ۲۲۹۴۲۴۸۳- ۲۲۹۴۴۱۸۴- ۲۲۹۳۱۲۳۵
 • نمابر : ۲۲۹۴۷۵۳۷ - ۲۲۹۶۹۷۷۶- ۲۲۹۶۹۷۷۵
 • http://www.icrc.ac.ir
 • Info@icrc.ac.ir
زمینه های تخصصی : علوم و فناوری رنگ و پوشش
نشانی آزمایشگاه : تهران- بزرگراه صیاد شیرازی شمالی خروجی لویزان- میدان حسین‌آباد- خیابان وفامنش- نبش کوچه شمس پلاک 55 جدید( 59 قدیم)
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون بینایی مانسل
 • آزمون مقاومت سایشی مرکب
 • آسیاب گلوله ای سیاره ای
 • آنالیز حرارتی مکانیکی پویا
 • آنالیز گرما مکانیکی
 • آون خلاء
 • اندازه گیر اکسیژن بیولوژیکی
 • اندازه گیر تراکم نوری
 • اندازه گیر کشش سطحی
 • اندازه گیرگرانروی بروکفیلد
 • اندازه گیر میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی چهار پراب
 • پروب فراصوت
 • پروب فراصوت
 • تبخیر کننده چرخان
 • تفرق نور پویا
 • چگالی سنج گاز
 • خشک کن انجمادی
 • خشک‌ کن پاششی
 • دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی
 • دیلاتومتر
 • رئومتر
 • زنوتست
 • سانتریفیوژ یخچال دار
 • سنجش کل کربن آلی
 • سنجشگر اندازه ذرات
 • سنجشگر اندازه ذرات
 • سنجشگر حرارتی هم زمان
 • سنجشگر حرارتی هم زمان
 • ضخامت سنج
 • طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی
 • طیف سنج جذب اتمی
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک 
 • طیف سنج مرئی فرابنفش
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری فلورسانس
 • طیف سنج نوری قابل حمل
 • فلوکس متر
 • فلوکس متر
 • فورد کاپ
 • کاشی های بی سی آر ای
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا 
 • کروماتوگراف نفوذ ژل 
 • کروماتوگراف یونی
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 
 • کوره الکتریکی
 • کوره الکتریکی
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • گرماسنج روبشی تفاضلی 
 • گونیوفوتومتر
 • گونیومتر
 • گونیومتر
 • لایه‌نشانی دورانی
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ نیروی اتمی
 • همگن ساز