مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی
سال تاسیس : ۱۳۶۱
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : زینب ستاریان
 • رابط آزمایشگاه : سیما میرزایی
 • تلفن : ۶۶۰۷۵۲۰۲-۶۶۰۷۵۲۰۱
 • نمابر : +۹۸-۲۱-۶۶۰۷۵۲۰۰
 • http://www.jdsharif-met.com
 • jahadsharif.met@gmail.com
زمینه های تخصصی : فرآوری مواد مغناطیسی آمورف و نانوکریستالی و کنترل کیفی متالورژیکی قطعات فلزی
نشانی آزمایشگاه : تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آزمون سختی
 • آزمون ضربه شارپی
 • آزمون کشش عمومی
 • آزمون کشش عمومی
 • آزمون ماکروسختی
 • آزمون میکروسختی
 • اندازه گیری کربن و گوگرد 
 • پاشش نمک
 • پوشش دهنده یونی 
 • ضخامت سنج
 • کوانتومتر
 • کوانتومتر قابل حمل
 • مذاب ریسی (CBMS )
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ نوری (OM)
 • میکروسکوپ نوری قابل حمل
 • میکروسکوپ نوری قابل حمل
 • میکروسکوپ استریو
 • میکرو سنجشگر روبش الکترونی (EPMA )
نام انگلیسی : Hardness Testing
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی مواد ------ 2
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سختی سنجی پرتابل (به ازای هر نقطه) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نام انگلیسی : Charpy Impact Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر ظرفیت دستگاه j300

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
انرژی ضربه (بر حسب ژول) ژول 1 ژول
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آماده سازی نمونه ضربه زیر HRC 30 سختی توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
آزمایش ضربه تا دمای منفی 70 درجه سانتیگراد توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آزمایش ضربه زیر دمای منفی 70 درجه سانتیگراد بدون نمونه سازی توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
آزمایش ضربه در دمای محیط بدون نمونه سازی توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه ضربه بالای HRC 30 سختی همراه با ناچ توسط آزمايشگاه ۶۵۰,۰۰۰
ناچ زدن نمونه ضربه زیر HRC 30 سختی توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید ارونی حصاری كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
رضا رحمانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Universal Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر بار اعمالی KN45

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص کششی (استحکام تسلیم و کششی) بر حسب N/mm2 ------ 1 (N/mm2)
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمون کشش با دستگاه 5 تن بدون رزوه توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
آزمون کشش با دستگاه 5 تن با اکستنسیومتر توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
تعیین ثابت فنرهای کششی و فشاری همراه با رسم نمودار(با لود سل kg20) توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
تعیین ثابت فنرهای کششی و فشاری همراه با رسم نمودار(با لود سل های kg200 و 5 تن) توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید ارونی حصاری كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
رضا رحمانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Universal Tensile Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر بار اعمالی kN250 -کوچکترین طول نمونه کشش با فیکسچر 32 میلیمتر و بدون فیکسچر 14 سانتیمتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
خواص کششی (استحکام تسلیم و کششی) بر حسب (N/mm2) ------ 1 (N/mm2)
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آزمایش کشش با دستگاه 25 تن بدون نمونه سازی (نمونه های نیازمند فیکسچر) توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
آزمایش فشار بدون نمونه سازی توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
آزمایش کشش با دستگاه 25 تن بدون نمونه سازی توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
بارگواه با دستگاه 25 تن توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه های کشش وخمش توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
آزمایش خمش بدون نمونه سازی توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
آزمایش کشش میلگرد آجدار (تا 25 تن) توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
آزمایش خم و بازخم میلگردها توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
تعیین کلاس پیچ (شامل 2 کشش با نمونه سازی، 2 بارگواه، 1 سختی سنجی ماکرو، 3 موضع سختی سنجی میکرو، 1 ترکیابی و تعیین کلاس) توسط آزمايشگاه ۰
تعیین کلاس مهره (شامل 1 سختی سنجی ماکرو، 2 بارگواه، 1 ترکیابی و تعیین کلاس) توسط آزمايشگاه ۰
آزمون تخت کردن توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
Wedge Test توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
Nick Break Test , Break Test توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
Flange Test , Flair Test توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
کشش با دستگاه 60 تن توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
کشش با دستگاه تا 200 تن توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید ارونی حصاری كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
رضا رحمانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Macro hardness Test
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر بار اعمالی Kgf250

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی مواد (راکول، برینل، ویکرز) ------ 0.5
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سختی سنجی ماکرو (میانگین 3 نقطه در هر نمونه) توسط آزمايشگاه ۲۲۰,۰۰۰
سختی سنجی ماکرو در موارد درخواست نقطه ای (به ازاء هر نقطه) توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
سختی سنجی ماکرو همراه با مانت ( میانگین 3 نقطه در هر نمونه ) توسط آزمايشگاه ۳۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید ارونی حصاری كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
رضا رحمانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Microhardness Testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

قابلیت اعمال نیرو gr1000-10

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی مواد HV 0.5 ویکرز
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سختی سنجی میکرو به روش های ویکرز و نوپ (میانگین 3 نقطه در هر نمونه) توسط آزمايشگاه ۰
تهیه پروفیل سختی با آماده سازی و رسم نمودار (تا 5 نقطه) توسط آزمايشگاه ۷۵۰,۰۰۰
سختی سنجی میکرو در موارد درخواست نقطه ای توسط آزمايشگاه ۰
تهیه پروفیل سختی با رسم نمودار بیش از 5 نقطه تا 12 نقطه توسط آزمايشگاه ۹۰۰,۰۰۰
سختی سنجی میکرو همراه با مانت (میانگین 3 نقطه در هر نمونه) توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حمید ارونی حصاری كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
رضا رحمانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۷)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Carbon-Sulfur Measurement
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

دقت اندازه گیری C,S>0.1%±0.001 دقت اندازه گیری C,S<0.1%±0.0002 کربن و گوگرد در مقادیر بیش از %5 با خطا همراه است کربن و گوگرد خالص قابل اندازه¬گیری نیست.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز شیمیایی درصد 0.001 درصد وزنی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز کربن یا گوگرد توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز کربن و گوگرد نمونه های خاص توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
آنالیز کربن و گوگرد توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۶)
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
نام انگلیسی : Salt Spray
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت به خوردگی ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست سالت اسپری (به ازای هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Ion Coater 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ایجاد پوشش طلا nm ضخامت پوشش ها 20-30 nm می باشد.
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
پوشش طلا برای نمونه¬های رپلیکا (به ازای هر نمونه) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
پوشش طلا ( به ازاء هر سانتیمتر مربع ) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Thickness Gauge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضخامت پوشش µm 1 میکرومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ضخامت سنجی پوشش به روش غیر مخرب (به ازاء 10 نقطه در نمونه) توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Spark Emission Spectrometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

آنالیز قطعات بزرگ و سنگین (بیشتر از 14 کیلوگرم) قطعات بسیار کوچک (کمتر از 6 میلیمتر ضخامت داشته باشند و یا میلگرد با قطر کمتر از 0/8 میلیمتر و ورقهای دارای ضخامت کمتر از 0/1 میلیمتر ) امکانپذیر نمی باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز شیمیایی درصد وزنی 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ذوب مجدد (تهیه پولکی) توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
کوانتومتری نمونه های خاص توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
آنالیز شیمیایی نمونه های پایه آهنی با کوانتومتر توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
ارائه استاندارد معادل توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
آنالیز شیمیایی نمونه های پایه آلومینیم و مس با کوانتومتر توسط آزمايشگاه ۴۲۰,۰۰۰
تعیین عدد فریت (Ferrite Number) (هزینه آنالیز جداگانه محاسبه می شود) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
آنالیز شیمیایی نمونه های پایه نیکل با کوانتومتر توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم معافی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۵)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Portable Spark Emission Spectrometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
توضیحات :

ده پایه آهن، آلومینیوم، مس، نیکل، کبالت، تیتانیم، سرب، روی، منیزیم و قلع

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنالیز شیمیایی درصد وزنی 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کوانتومتری پایه آلومینیم، مس و روی توسط آزمايشگاه ۴۲۰,۰۰۰
کوانتومتری پایه نیکل و کبالت توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
کوانتومتری پایه تیتانیوم، قلع، منیزیم و سرب توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
کوانتومتری پرتابل نمونه های سنگین در محل آزمایشگاه توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
کوانتومتری پرتابل در محل توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ ---
یکشنبه ۸ ۱۷ ---
دوشنبه ۸ ۱۷ ---
سه شنبه ۸ ۱۷ ---
چهارشنبه ۸ ۱۷ ---
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
حسین صمدی بهرامی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۲۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
نام انگلیسی : Melt Spinner 
نام اختصاری : CBMS 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حداکثر دمای مذاب و وزن آلیاژ در هر آزمایش مذاب ریسی به ترتیب 1500 درجه سانتیگراد و 15 گرم می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تولید نوارهای نازک آمورف و نانوکریستالین µm ضخامت نوارها 20-50 میکرومتر مي باشد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ذوب القایی و آلیاژسازی تا وزن 60 گرم در کوره القایی تحت اتمسفر گاز آرگن توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
مذاب ریسی نوارهایی به ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 2-1 میلیمتر توسط آزمايشگاه ۲,۵۰۰,۰۰۰
ریخته ریسی فویلهایی به ضخامت 50- 20 میکرومتر و عرض 20-2 میلیمتر توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی جزایری قره باغ دانشيار ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۰۰)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Scanning Electron Microscope
نام اختصاری : SEM
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

فقط اندازه گیری عناصر سنگین تر از آلومینیوم امکان پذیر می باشد. - سطح مورد بررسی نمونه باید دارای هدایت الکتریکی باشد در غیر اینصورت سطح مزبور توسط لایة نازکی از طلا پوشش داده می‌شود

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ریزساختار مواد و قطعات Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 100000 برابر
میزان عناصر موجود در مواد و فازها درصد تا دهم درصد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی ریزساختار برای مواد غیرپودری (به ازاء هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۱,۷۰۰,۰۰۰
شكست نگاري (بررسي سطوح شكست نمونه هاي فلزي) توسط آزمايشگاه ۰
بررسی ریزساختار برای مواد پودری (به ازاء هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۱,۹۰۰,۰۰۰
تعیین ضخامت پوشش توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Optical Microscope
نام اختصاری : OM
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

- کم بودن میدان دید CCD دیجیتال متصل به کامپیوتر نسبت به تصویر ایجاد شده در دو چشمی میکروسکوپ - عدم امکان دید محل مورد بررسی بصورت چشمی (بعلت وارونه قرار دادن نمونه)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه تصویر میکروسکپی Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 2000 برابر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
متالوگرافی (همراه با گزارش و 6 عکس رنگی) توسط آزمايشگاه ۱,۸۰۰,۰۰۰
تعیین متوسط عدد اندازه دانه، تعیین عمق لایه دکربوره، اندازه حفرات (همراه با گزارش و 2 عکس رنگی) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
بررسی ریزساختار و درشت ساختار متالوگرافی و تهیه تصاویر در ساعات اداری به ازای هر ساعت توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
متالوگرافی نمونه های خاص که نیاز به انجام کار بیش از حد معمول دارند (همراه با گزارش و 6 عکس رنگی) توسط آزمايشگاه ۱,۹۰۰,۰۰۰
ضخامت سنجی پوشش (همراه با گزارش و 2 عکس رنگی) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
ضخامت سنجی پوشش نمونه های خاص(ظریف، ضخامت کم، نیازمند چسب نقره و ...)با گزارش و عکس توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
اچ شیمیایی توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
اچ رنگی و موارد خاص توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
تهیه محلول اچ(به ازای هر cc100) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
سنباده و پولیش ( بسته به کار مورد نیاز) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
آزمون تمیزی فولاد توسط آزمايشگاه ۶,۰۰۰,۰۰۰
تعیین سیکل عملیات حرارتی(همراه با آماده سازی، گزارش و عکس) توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
تعیین سیکل عملیات حرارتی (جدای از متالوگرافی) توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
تعیین نوع چدن های خاکستری و نشکن(همراه با گزارش و عکس) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
مانت گرم (بسته به ابعاد مانت) توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
مانت سرد توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
الکتروپولیش و الکترواچ توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زینب فرخ كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۱۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
نام انگلیسی : Portable Optical Microscope
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه تصویر میکروسکوپی Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 400 برابر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه رپلیکا (متالوگرافی غیرمخرب) همراه با گزارش و عکس رنگی در محل آزمایشگاه توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Portable Optical Microscope
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه تصویر میکروسکوپی Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 400 برابر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه رپلیکا (متالوگرافی غیرمخرب) همراه با گزارش عکس رنگی در محل آزمایشگاه توسط آزمايشگاه ۴,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهران وحدانی كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۸)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Stereo Microscope 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

- کم بودن میدان دید CCD متصل به کامپیوتر نسبت به تصویر ایجاد شده در دو چشمی میکروسکوپ - میدان دید وسیع تا قطر حدود 10 سانتیمتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه تصویر ماکروسکپی Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 180 برابر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ماکروگرافی (همراه با آماده سازی، گزارش و عکس رنگی) توسط آزمايشگاه ۱,۲۰۰,۰۰۰
ماکروگرافی جوش بر اساس استاندارد ASME (پنج مقطع) توسط آزمايشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰
ماکروگرافی جوش بر اساس استاندارد AWS (سه مقطع) توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زینب فرخ كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۲۱۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
نام انگلیسی : Electron Probe Micro Analyzer 
نام اختصاری : EPMA 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

سطح مورد بررسی نمونه باید دارای هدایت الکتریکی باشد، در غیر اینصورت سطح مزبور توسط لایه نازکی از طلا پوشش داده می شود. - تنها عناصر سنگین تر از آلومینیم قابل شناسایی می باشند. (عناصر غیرقابل شناسایی عبارتند از : H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ترکیب شیمیایی درصد 3% میزان عنصر در ماده
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنالیز یک تا سه عنصر در یک نمونه با SEM توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
آنالیز فازها و موارد خاص در کلیه نمونه ها (به ازاء هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
آنالیز کامل با SEM توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
تعیین جنس پوشش با SEM توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۷ -
یکشنبه ۸ ۱۷ -
دوشنبه ۸ ۱۷ -
سه شنبه ۸ ۱۷ -
چهارشنبه ۸ ۱۷ -
پنج شنبه ۸ ۱۳ پذیرش نمونه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه كارشناس ۶۶۰۷۵۲۴۲ (داخلی ۳۴۶)
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷