مجموعه آزمایشگاه‌ها
سال تاسیس : ۱۳۷۹
زمینه های تخصصی : آب، خشکسالی، محیط زیست و فناوری نانو.
نشانی آزمایشگاه : یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر
نشانی دفتر : یزد، بلوار دانشجو،مجتمع اداری استان،پارک علم و فناوری،طبقه اول،شرکت آبسار کویر
اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • آب مقطرگیر
 • آزمون انعقاد
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز خوراک دام و طیور
 • آنالیز مواد غذایی
 • آنالیز مواد غذایی
 • آنالیز مواد غذایی
 • آون
 • آون
 • اتوکلاو
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر پی اچ
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر سطح صدا
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • اندازه گیر هدایت الکتریکی (EC)
 • انکوباتور 
 • پتانسیواستات وگالوانواستات 
 • پلاریمتر 
 • پلاریمتر 
 • پلاسمای جفت شده القایی (ICP)
 • پمپ نمونه برداری گاز
 • پمپ هوادهی آبزیان
 • تبخیر کننده چرخان
 • ترازوی دیجیتال
 • حمام روغن
 • رسوب بخار شیمیایی (CVD)
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سانتریفیوژ
 • سنجشگر اندازه ذرات دودکش
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجشگر گاز دودکش 
 • سنجش گر گرد و غبار محیطی
 • سیستم مکان یاب جهانی قابل حمل (GPS)
 • شیکر
 • شیکر
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج جذب اتمی (AAS)
 • طیف سنج نوری
 • طیف سنج نوری
 • عصاره گیر
 • عصاره گیر
 • کروماتوگراف گازی (GC)
 • کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  (GC-MS )
 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا  (HPLC )
 • کلنی شمار
 • ماشین الک
 • میکروسکوپ تونل زنی روبشی (STM )
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM )
 • نورسنج شعله‌ای 
 • هات‌پلیت
 • هات‌پلیت
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی
نام انگلیسی : Water Distiller
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آب مفطر گیر دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Jar testing
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین ph بهینه انعقاد توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
تعیین اثر زمان هم زدن رو ی انعقاد توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
تعیین دور بهینه منعقد کننده مصرفی توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
نام انگلیسی : Animal Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیمی خوراک دام و طیور ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شیمی خوراک دام و طیور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحیده سلطانی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Animal Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات خوراک دام و طیور ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فلزات خوراک دام و طیور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مسعود کازرانی نژاد مربي ۰۳۵-۳۸۲۴۸۷۰۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Animal Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میکروبی خوراک دام و طیور ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میکروبی خوراک دام و طیور توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
نام انگلیسی : Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیمی مواد عذایی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شیمی مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
وحیده سلطانی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات مواد غذایی ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فلزات مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مسعود کازرانی نژاد مربي ۰۳۵-۳۸۲۴۸۷۰۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Food Analysis
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میکروبی مواد غذایی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میکروبی مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴.۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خشک نمون نمونه های گیاهی و خاک و...و تجزیه شیمیایی توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : oven
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل و خشک کردن توسط آزمايشگاه ۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Autoclave
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل مرطوب وسایل و محیط کشت میکروبی توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ph توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : pH Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت اسید و باز موجود در محلول توسط آزمايشگاه ۲۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Sound Level Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Leq db 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری صدای محیط توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Sound Level Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : اندازه
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تراز معادل صدا ------ 0.01db
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری صدای محیط توسط آزمايشگاه ۱۹۳,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Sound Level Meter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

دستگاه قبل از اندازه گیری حتما بایدکالیبره شود

توضیحات :

نمونه برداری در محیط های باز محیط زیستی و محیط های بسته کاری صورت می گ

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری صدای محیط توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول µS/cm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول توسط آزمايشگاه ۵۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Electrical Conductivity Meter
نام اختصاری : EC
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Incubator 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ثابت نگهداشتن دما توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Potentiostat & Galvanostat
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری آنیون و کاتیون توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه ابوالحسنی سورکی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Polarimeter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساکارز قند و شکر درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری در صد ساکارز در قند و شکر سفید توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Polarimeter 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غلظت توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Inductively Coupled Plasma
نام اختصاری : ICP
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری فلزات نمونه های جامد و مایع ppm-ppb 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونه جامد توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونه مایع توسط آزمايشگاه ۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
نام انگلیسی : Gas Sampling Pump
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

حجم مکش شده توسط پمپ حداکثر 100 cc می باشد

توضیحات :

نمونه برداری باید در جهت خلاف جریان گاز یا هوا باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان گاز فلوئور ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری گاز فلوئور توسط آزمايشگاه ۱۹۳,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : aquarium air pump
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هوادهی آب رقیق شده توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Rotary Evaporator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی حلالهای آلی از آبی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Digital Weight Indicator
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن gr 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
توزین توسط آزمايشگاه ۶۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Oil bath
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دما مورد نیاز بطور غیر مستقیم توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Chemical Vapor Deposition
نام اختصاری : CVD
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- nm -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی برروی سطوح توسط آزمايشگاه -
لایه نشانی برروی سطوح در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴ -
یکشنبه ۷ ۱۴ -
دوشنبه ۷ ۱۴ -
سه شنبه ۷ ۱۴ -
چهارشنبه ۷ ۱۴ -
پنج شنبه ۷ ۱۳ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جداسازی محلولهای سوسپانسیون توسط آزمايشگاه ۱۲۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
یکنواخت کردن نمونه توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Centrifuge 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جدا سازی فاز محلول ازیکدیگردر بازه دمایی بالا توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Exhaust Particle Size Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

دستگاه تنها قابلیت اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز برای محاسبه غلظت را دارد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت غبار دودکش ------ 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غبار دودکش توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

محدودیت با توجه به سنسورها و محدوده کاری آنها می باشد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
O2 ppm 0.01
CO2 درصد 0.01
H2 ppm 0.1
CO ppm 0.1
NO2 ppm 0.1
NO ppm 0.1
SO2 ppm 1
H2S ppm 0.1
NOX ppm 0.1
درجه حرارت درجه سانتیگراد 0.01
دمای محیط درجه سانتیگراد 0.01
راندمان خالص حرارتی درصد 0.1
راندمان ناخالص حرارتی درصد 0.1
درصد هوای اضافه درصد 0.1
رطوبت درصد 0.1
CO (H2 compensated) ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
NOاندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
اندازه گیری درجه حرارت توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
COاندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
H2اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
SO2اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
CO2اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
اندازه گیری درصد هوای اضافه توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
H2Sاندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
O2 اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
NO2اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۷۰,۰۰۰
اندازه گیری دمای محیط توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
NOxاندازه گیری توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Exhaust Gas Analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

گاز های اندازه گیری شده محدود به سنسور های نصب شده روی دستگاه می باشد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
SO2 ppm 0.01
NO ppm 0.01
NO ppm 0.01
CO ppm 0.01
NO2 ppm 0.01
H2S ppm 0.01
SO2 ppm 0.01
H2S ppm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
SO2 اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۱۲۵,۰۰۰
CO اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۱۲۵,۰۰۰
NO اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۱۲۵,۰۰۰
NO2 اندازه گیری توسط آزمايشگاه ۱۲۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : environmental dust analyzer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غبار محیط ------ 0.0001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری غبار محیط توسط آزمايشگاه ۲۲۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Portable Global Positioning system
نام اختصاری : GPS
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
جهت یابی و مکان یابی توسط آزمايشگاه ۴۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هم زن توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Shaker
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فلزات سنگین ppm-ppb -
سرب ppm-ppb -
آهن ppm-ppb -
روی ppm-ppb -
منگنز ppm-ppb -
کادمیوم ppm-ppb -
آرسنیک ppm-ppb -
نقره ppm-ppb -
آلومینیوم ppm-ppb -
بر ppm-ppb -
بریلیوم ppm-ppb -
کرم ppm-ppb -
کبالت ppm-ppb -
مس ppm-ppb -
مولیبدن ppm-ppb -
نیکل ppm-ppb -
وانادیم ppm-ppb -
جیوه ppm-ppb -
سلنیوم ppm-ppb -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری فلزات سنگین توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۴ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مسعود کازرانی نژاد مربي ۰۳۵-۳۸۲۴۸۷۰۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
نام انگلیسی : Atomic Absorption Spectrometer
نام اختصاری : AAS
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت عناصر فلزات سنگین در نمونه ppm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری لیتیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری جیوه توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری منگنز توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری آرسنیک توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری نیکل توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری کروم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری نقره توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری باریم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری آهن توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری کادمیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری قلع توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری سرب توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری سدیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری پتاسیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری منیزیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری روی توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری آلومینیوم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری کلسیم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری مس توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری سلنیوم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری وانادیوم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری کبالت توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
اندازه گیری برلیوم توسط آزمايشگاه ۴۹۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مسعود کازرانی نژاد مربي ۰۳۵-۳۸۲۴۸۷۰۲
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری TSS mg/L 1
اندازه گیری O&G mg/L 1
اندازه گیری MBAS mg/L 1
اندازه گیری F mg/L 1
نیتریت و نیترات mg/L 1
فسفات و آمونیاک mg/L 1
کربن آلی mg/L 1
سیلیس mg/L 1
کلر آزاد mg/L 1
سیانید mg/L 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در نمونه های محلول شامل: آب، پساب، فاضلاب و خاک توسط آزمايشگاه ۲,۷۴۷,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه افضلی نژاد كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نام انگلیسی : Spectrophotometer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
TSS mg/L 1
O&G mg/L 1
MBAS mg/L 1
F mg/L 1
نیتریت و نیترات mg/L 1
کربن mg/L 1
سیلیس mg/L 1
کلر آزاد mg/L 1
سیانید mg/L 1
Turb T.C.U 1
رنگ N.T.U 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در نمونه ها توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه افضلی نژاد كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
نام انگلیسی : juicer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
عصاره گیری خاک توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
نام انگلیسی : juicer
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Gas Chromatograph
نام اختصاری : GC
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری سموم کشاورزی ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سموم کشاورزی توسط آزمايشگاه -
جداسازی و آنالیز کمی و کیفی هیدروکربن ها توسط آزمايشگاه -
مانده آفت کش ها در محصولات غذایی و کشاورزی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴ -
یکشنبه ۷ ۱۴ -
دوشنبه ۷ ۱۴ -
سه شنبه ۷ ۱۴ -
چهارشنبه ۷ ۱۴ -
پنج شنبه ۷ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه ابوالحسنی سورکی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
نام انگلیسی : Gas Chromatograph-Mass Spectrometr 
نام اختصاری : GC-MS 
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هیدروکربنهای نفتی درصد -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷ ۱۳:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه ابوالحسنی سورکی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
نام انگلیسی : High Performance Liquid Chromatograph
نام اختصاری : HPLC 
زمینه های کاربردی : پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نگهدارنده های (سوربات و بنزوات) ppm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهدارنده های (سوربات و بنزوات) توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین توسط آزمايشگاه -
آفلاتوکسین توسط آزمايشگاه -
قندها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴ -
یکشنبه ۷ ۱۴ -
دوشنبه ۷ ۱۴ -
سه شنبه ۷ ۱۴ -
چهارشنبه ۷ ۱۴ -
پنج شنبه ۷ ۱۳ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محبوبه ابوالحسنی سورکی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Colony counter
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شمارش کلنی ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شمارش کلنی های باکتریها توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Sieving machine
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن کردن نمونه توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Scanning Tunneling Microscope 
نام اختصاری : STM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : ساختار , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی اندازه و ساختار نمونه nm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری ار نانو ذرات توسط آزمايشگاه ۴۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳.۳۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مصطفی میرخلیلی كارشناس ۰۳۵-۳۸۲۵۱۳۵۸-۹
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
نام انگلیسی : Atomic Force Microscope 
نام اختصاری : AFM 
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , ساختار , اندازه , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
HOPG nm 1nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری توپوگرافی سطح در دو مد تماسی و غیر تماسی توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷ ۱۴ -
یکشنبه ۷ ۱۴ -
دوشنبه ۷ ۱۴ -
سه شنبه ۷ ۱۴ -
چهارشنبه ۷ ۱۴ -
پنج شنبه ۷ ۱۴ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
نام انگلیسی : Flame Photometer 
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , كشاورزي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت nm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سدیم توسط آزمايشگاه ۱۱۵,۰۰۰
اندازه گیری کلسیم توسط آزمايشگاه ۱۱۵,۰۰۰
اندازه گیری باریم توسط آزمايشگاه ۱۱۵,۰۰۰
اندازه گیری پتاسیم توسط آزمايشگاه ۱۱۵,۰۰۰
اندازه گیری لیتیم توسط آزمايشگاه ۱۱۵,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 10
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
حرارت دادن توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : علوم پايه
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رفلاکس (تقطیر بر گشتی) توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Magnetic Hot Plate Stirrer
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي , فيزيكي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همزدن و گرم کردن نمونه توسط آزمايشگاه ۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۷:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۷:۰۰ ۱۳:۳۰ -
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۰