مجموعه آزمایشگاه ها
سال تاسیس : ۱۳۹۵
 • عضو آزمایشی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : سید محمد سید جلالی
 • رابط آزمایشگاه : اسماء بشیری هرسینی
 • تلفن : ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
 • نمابر : ۰۲۱۴۴۹۷۴۴۳۶
 • http://mmt-co.com
 • info@mmt-co.com
زمینه های تخصصی : -ساخت آنالیزور گاز -خدمات لایه نشانی انواع فلزات به روش DC اسپاترینگ -خدمات لایه نشانی انواع غیر فلزات و نیمه هادی ها به روش RF مگنترون اسپاترینگ -خدمات لیتوگرافی با فوتورزیست مثبت و منفی -خدمات لایه نشانی با اسپین کوتر (Spin Coat) -مشاوره و ساخت قطعات میکروالکترونیک -مشاوره و ساخت قطعات میکروفلویدیک -مشاوره پروژه های پژوهشی و صنعتی -مشاوره پروژه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد و دکتری)
نشانی آزمایشگاه : تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30، واحد 2
نشانی دفتر : تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، بوستان سوم غربی، پلاک 30، واحد 2
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • ترازوی حساس
 • سلول اچینگ مرطوب
 • کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم/ فرکانس رادیویی
 • کوره خلاء
 • لایه‌نشانی دورانی
 • لیتوگرافی تماسی
 • هات‌پلیت
نام انگلیسی : Sensitive Scale Balance
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری جرم gr 0.01 gr
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری جرم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Wet Etching Station
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سلول اچینگ مرطوب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
نام انگلیسی : DC/RF Magnetron Sputtering
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ابعاد نمونه دایره ای به قطر حداکثر 12 سانتیمتر ارتفاع نمونه حداکثر 10 سانتیمتر

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
لایه نشانی nm 1 nm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی لایه نازک توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
لایه نشانی لایه نازک توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
لایه نشانی لایه نازک توسط آزمايشگاه ۳,۵۰۰,۰۰۰
لایه نشانی لایه نازک توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
نام انگلیسی : Vacuum Furnace 
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
Annealing and sintering توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
نام انگلیسی : Spin Coating
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لایه نشانی دورانی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
نام انگلیسی : Contact lithography
نام اختصاری : -
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي , ساير
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
محدودیت های دستگاه :

ابعاد نمونه حداکثر 5 سانتیمتر

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
لیتوگرافی تماسی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵
نام انگلیسی : Hot Plate
نام اختصاری : -
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
annealing توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
اسماء بشیری هرسینی كارشناس ۰۲۱۴۴۰۰۳۲۰۵