ثبت نام آزمایشگاه‌ها

 دستورالعمل‌ عضویت در شبکه

آزمایشگاه‌های علاقمند به عضویت در این شبکه می‌توانند پس از تکمیل فرم اطلاعات آزمایشگاه‌ها و فایل اکسل خدمات سه ماهه، آن را به همراه تصویر نامه رسمی درخواست عضویت (خطاب به مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران) از طریق پست الکترونیکی (info @ labsnet.ir) برای شبکه ارسال نمایند تا پس از بررسی در صورت دارا بودن شرایط لازم و قبول تعهدات، به‌عنوان عضو آزمایشی در شبکه پذیرفته شوند. دوره عضویت آزمایشی 6 ماه است و پس از آن عملکرد آزمایشگاه در این دوره ارزیابی می‌شود و در صورت کسب امتیاز لازم، عضویت آن در شبکه قطعی خواهد شد.

دریافت فایل: دستورالعمل عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه

دریافت فایل: راهنمای عضویت


filereader.php?p1=main_acf4b89d3d503d825              filereader.php?p1=main_acf4b89d3d503d825             filereader.php?p1=main_892c91e0a653ba19d         


نکات مهم: 
1. ارسال سه فایل فوق برای بررسی درخواست عضویت الزامی می‌باشد.
2. فایل‌های اطلاعات آزمایشگاه و اکسل خدمات 3 ماهه باید درهمان فرمت ابتدایی تکمیل و ارسال شود. ( فایل‌ها را به صورت فیزیکی برای شبکه ارسال نکنید، همچنین فایل اکسل خدمات 3 ماهه را بر اساس نمونه موجود در فایل، تکمیل نمایید)
3. نامه درخواست عضویت باید به صورت رسمی تنظیم شود. ( نامه باید دارای شماره، تاریخ و در سربرگ آن مجموعه باشد)
4. نامه را اسکن نمایید و همراه فایل ورد اطلاعات آزمایشگاه و اکسل خدمات 3 ماهه برای شبکه ارسال کنید.
5. تمامی مدارک باید از طریق پست الکترونیکی info@labsnet.ir برای شبکه ارسال گردد.