تماس با شبکه راهبردی

کاربر محترم، شما می‌توانید از طریق زیر با شبکه‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران ارتباط برقرار نمایید:

الف) تماس با آزمایشگاه‌ها: برای ارتباط با آزمایشگاه‌ها لازم است روی نام آزمایشگاه‌ مورد نظر در بخش آزمایشگاه‌ها کلیک نمایید.

ب) ارتباط با باشگاه مشتریان شبکه
filereader.php?p1=main_980f2ad731687b0eb صفحه اصلی:           «طرح تخفیف»
filereader.php?p1=main_8560e2c4e8704c155 شماره تماس:            760 7200 0901
filereader.php?p1=main_243a910aa6a4f1c15 پست الکترونیکی:      Labservice @ labsnet.ir

پ) ارتباط با دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی
filereader.php?p1=main_8560e2c4e8704c155 شماره تماس:            3 - 3451 6310 021
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636 پیامک:                   3500 6310 021 100
filereader.php?p1=main_243a910aa6a4f1c15 پست الکترونیکی:      info @ labsnet.ir
filereader.php?p1=main_4a8a08f09d37b7379 کانال های رسمی:           filereader.php?p1=main_44b45eb10dfc498b0   filereader.php?p1=main_865c0c0b4ab0e063e   filereader.php?p1=main_e1c80488853d86ab9   filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820    filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636   filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

filereader.php?p1=main_2db95e8e1a9267b7a نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان شهید حبیب اله، بلوار شهید متولیان، ابتدای بلوار شهید سیادت، پلاک 65، صندوق پستی: 14477--14569