مقالات
با استفاده از انرژی و یا طول موج پرتو ایکس اطلاعاتی به دست می‌آید. بر این اساس دو نوع دستگاه آشکارسازی پرتو ایکس ایجاد می‌شود: دستگاه طیف سنج تفکیک انرژی (EDS) و دیگری دستگاه طیف سنج تفکیک طول موج است (WDS).
با استفاده از انرژی و یا طول موج پرتو ایکس اطلاعاتی به دست می‌آید. بر این اساس دو نوع دستگاه آشکارسازی پرتو ایکس ایجاد می‌شود: دستگاه طیف سنج تفکیک انرژی (EDS) و دیگری دستگاه طیف سنج تفکیک طول موج است (WDS). 
در دستگاه EDS از انواع مختلف آشکارسازهای نیمه‌رسانا مانند: (SDD،Si(Li و HPGe استفاده می‌شود؛ و از طرف دیگر در دستگاه WDS به طور معمول آشکارسازهای گازی از نوع شمارنده‌های تناسبی و یا آشکارسازهای سوسوزن مورد استفاده قرار می‌گیرند. 
هر چند عملکرد آشکارسازها و چگونگی آشکارسازی پرتوهای ایکس کاملا با یکدیگر متفاوت است، اما هدف نهایی در هر دو نوع طیف سنجی، آشکارسازی انرژی یا طول موج پرتو ایکس مشخصه ساطع شده و آنالیز عنصری نمونه مورد نظر قرار گرفته در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) است.

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)