دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی و مولکولی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

خوزستان- اهواز- بلوار گلستان- شهر دانشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز- معاونت توسعه پژوهش و فناوری

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تهیه آب مقطر توسط آزمايشگاه ۱۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۴:۴۵ -