استریوتکسی
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه سیستم های بینایی-حرکتی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۳۰۰۰-داخلی ۴۰۵۷
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم
نشانی آزمایشگاه : خراسان رضوی ،مشهد،میدان آزادی،دانشگاه فردوسی ،دانشکده علوم،طبقه سوم،آزمایشگاه سیستم های بینایی،حرکتی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Stereotaxy
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ندارد ------ ندارد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برای قرار دادن الکترودها، میکروپیپت¬ ها و کانول های تزریق در هسته های مغزی با استفاده از مختصات استرئوتاکسیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
یکشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
دوشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
چهارشنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
پنج شنبه ۷:۳۰ ۲۰:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
علی اسداللهی استاديار -