آزمایشگاه ثبت مغزی
سال تاسیس : ۱۳۹۱
زمینه های تخصصی : روانشناسی شناختی مدلسازی شناختی توانبخشی شناختی نقشه برداری مغزی
نشانی آزمایشگاه : تهران- اوین- میدان شهید شهریاری،دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده علوم شناختی و مغز،روبروی ساختمان حراست
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
  • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
  • ردیاب چشم