آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
سال تاسیس : ۱۳۹۵
 • عضو قطعی
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : محمدرضا آی
 • رابط آزمایشگاه : شقایق کریمی علویجه
 • تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۲۵۳۹۶
 • نمابر : ۰۲۱-۸۶۰۹۳۱۶۰
 • http://www.nbml.ir
 • info@nbml.ir
زمینه های تخصصی : بخش ام آر آی (MRI); بخش تحریک مغناطیسی مغز(TMS); بخش تحریک الکتریکی مغز(TCS); بخش طیف نگاری مادون قرمز عملکردی (fNIRS); بخش الکتروانسفالوگرافی (EEG); بخش پردازش و آنالیز تصاویر; بخش واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی; بخش مگنتوانسفالوگرافی (MEG) - بزودی; بخش تحریک مغزی با فراصوت - بزودی.
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی، ضلع جنوبی دانشکده برق
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه خدمات آزمایشگاه
 • تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای(TDCS)
 • تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای(TDCS)
 • تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای(TMS)
 • تحریک کننده مغناطیسی فراجمجمه ای تکرار شونده(RTMS)
 • تصویربرداری تشدید مغناطیسی
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • دوربین تحریک و ردیاب چشم
 • طیف سنج مادون قرمز نزدیک (NIR )