آزمایشگاه ثبت الکتروفیزیولوژیک
سال تاسیس : ۱۳۷۸
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : فرشته معتمدی
 • رابط آزمایشگاه : زهرا منصوری
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۳۱۶۲۴
 • http://www.nrciran.com
 • nrciran@sbmu.ac.ir
زمینه های تخصصی : 1- بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی Neurodegenerative 2- اعتیاد 3- درد 4- بررسی گیاهان دارویی موثر بر سیستم عصبی 5- غربالگری مواد شیمیایی سنتز شده موثر بر سیستم عصبی 6- رفتارهای شناختی از جمله حافظه و یادگیری 7- بیماریهای روانی
نشانی آزمایشگاه : تهران، اوین، میدان دانشگاه، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت، طبقه سوم و چهارم، مرکز تحقیقات علوم اعصاب
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • استریوتکسی
 • اسمومتر
 • اسیلوسکوپ
 • اندازه گیر پی اچ
 • برنده ارتعاشی
 • برنده ارتعاشی
 • ترازوی حساس
 • تقویت کننده پچ کلمپ
 • جعبه مضاعف ارزیابی
 • حمام آب
 • سامانه ریز تزریقی
 • سیستم اکتساب اطلاعات
 • شکل دهنده سوزن
 • عایق محرک
 • کشنده میکرو پیپت
 • کشنده میکرو سوزن
 • ماز آبی موریس
 • ماز بعلاوه شکل مرتفع
 • میکروسکوپ فلورسانس 
 • نرم افزار ردیاب رفتار، حرکت و فعالیت حیوانی
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی