آزمایشگاه تکنولوژی عصبی
سال تاسیس : ۱۳۸۸
 • غیر عضو
 • اصفهان اصفهان ,
 • مدیر آزمایشگاه : امین مهنام
 • رابط آزمایشگاه : امین مهنام
 • تلفن : ۰۳۱۳۷۹۳۴۰۸۳
 • نمابر : ۰۳۱۳۷۹۳۲۲۷۱
 • http://eng.ui.ac.ir/~mahnam
 • mahnam@eng.ui.ac.ir
زمینه های تخصصی : ابزارهای پوشیدنی ثبت سیگنال مغز واسط های مغز کامپیوتر ابزارهای کمک ارتباطی تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز
نشانی آزمایشگاه : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • اسیلوسکوپ
 • تحلیلگر طیف
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام(EEG)
 • ثبت کننده سیگنال
 • سنجشگر اندوکتانس، ظرفیت و مقاومت الکتریکی(LCR Meter)
 • مولد تابع