آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز
سال تاسیس : ۱۳۹۴
 • غیر عضو
 • تهران تهران ,
 • مدیر آزمایشگاه : میر شهرام صفری
 • رابط آزمایشگاه : مهرداد جهانبانی فرد
 • تلفن : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • نمابر : ۰۲۱۲۲۴۲۹۷۶۵
 • http://goo.gl/MAZVLE
 • safari@sbmu.ac.ir
زمینه های تخصصی : اپتوژنتیک، الکتروفیزولوژی، پچکلمپ، سیستم بینایی، شبکه های عصبی، اینترنورونهای مهاری، سیستم کولینرژیک، سیستم سروتونرژیک
نشانی آزمایشگاه : تهران-اوین- دانشگاه شهید بهشتی، طبقه سوم دانشکده بهداشت
حوزه فناوری مرتبط :
تجهیزات آزمایشگاه
 • استریوتکسی
 • اسیلوسکوپ
 • تقویت کننده پچ کلمپ
 • سامانه ریز تزریقی
 • سیستم اکتساب اطلاعات
 • لیزر اپتوژنتیک
 • متصل کننده نوری
 • مولد میدان الکتریکی پالسی
 • نرم افزار تحریک و تست سیستم بینایی بر پایه متلب
 • نرم افزار تحلیل سیگنالهای مغزی
 • نرم افزار ثبت سیگنالهای مغزی