آزمایشگاه دینامیک شبکه های عصبی قشر مغز مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

زمینه های تخصصی :

اپتوژنتیک، الکتروفیزولوژی، پچ کلمپ، سیستم بینایی، شبکه های عصبی، اینترنورونهای مهاری، سیستم کولینرژیک، سیستم سروتونرژیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،ساختمان شماره 2 دانشکده بهداشت، طبقه سوم، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • استریوتکسی

 • اسیلوسکوپ

 • تقویت کننده پچ کلمپ

 • سامانه ریز تزریقی

 • سیستم اکتساب اطلاعات

 • لیزر اپتوژنتیک

 • متصل کننده نوری

 • مولد میدان الکتریکی پالسی

 • نرم افزار تحریک و تست سیستم بینایی بر پایه متلب

 • نرم افزار تحلیل سیگنالهای مغزی

 • نرم افزار ثبت سیگنالهای مغزی