آزمایشگاه شناختی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    • دانشگاه تهران

      • دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

زمینه های تخصصی :

علوم شناختی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، خیابان دکتر کاردان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، اتاق 132، آزمایشگاه

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه ثبت سیگنال الکتروانسفالوگرام

    (EEG)
  • سیستم رهگیر چشمی