آزمایشگاه تحقیقاتی زیست فناوری مولکولی دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

سال تاسیس : ۱۳۸۰

سازمان مرتبط :

 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • دانشگاه تهران

   • پردیس علوم

    • دانشکده زیست شناسی

زمینه های تخصصی :

توالی یابی به روش سنگر

نشانی آزمایشگاه :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه سوم، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

نشانی دفتر :

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک 13، طبقه سوم، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • دستگاه توالی یاب دی ان ای