آزمایشگاه شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان

سال تاسیس : ۱۳۹۴

سازمان مرتبط :

 • شرکت ها

  • شرکت پرتو آزمون جوانه خراسان

زمینه های تخصصی :

صنایع غذایی خوراک دام ، طیور و آبزیان کشاورزی موادمعدنی آب

نشانی آزمایشگاه :

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

نشانی دفتر :

مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - بین تلاش شمالی 5 و 7 - قطعه 274 - طبقه فوقانی شرکت جوانه خراسان

اعتبارنامه ها و گواهینامه ها :

 • اعتبارنامه صلاحیت آزمایشگاه ISO/IEC17025
 • آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی
 • آزمایشگاه همکار سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه فناوری مرتبط :

تجهیزات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

 • آسیاب

 • آسیاب

 • آون

 • آون

 • اتوکلاو

 • اتوکلاو

 • انکوباتور یخچالدار

 • انکوباتور 

 • ترازوی حساس

 • ترازوی دیجیتال

 • ترازوی دیجیتال

 • چربی سنج شیر

 • حمام آب

 • حمام فراصوت

 • خوانشگر الایزا

 • دستگاه آب مقطرگیری

 • دستگاه استخراج سوکسله

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ

 • دستگاه اندازه گیری پی اچ و یون

 • دستگاه اندازه گیری چندین پارامتر

 • دستگاه اندازه گیری ضریب شکست

 • دستگاه اندازه گیری هدایت الکتریکی/کل جامدات محلول/دما

  (EC/TDS/T)
 • دستگاه پلاسمای جفت شده القایی-طیف سنج نشر نوری

  (ICP-OES )
 • دستگاه دسیکاتور

 • دستگاه سنجش شیر

 • دستگاه شمارنده سلولی سوماتیک

  (SCC)
 • دستگاه کدورت سنج

 • دستگاه گرم کن

 • دستگاه هضم کجلدال

 • سانتریفیوژ

 • سانتریفیوژ یخچال دار سرعت بالا

 • طیف سنج نوری

 • کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

  (HPLC )
 • کوره الکتریکی

 • مجموعه فیلتراسیون

 • مخلوط کن ضربه ای (استومیکر)

 • میکروسکوپ نوری

  (OM)
 • هات پلیت و همزن مغناطیسی

 • هات پلیت و همزن مغناطیسی