طیف نشری اتمی با پلاسمای القایی جفت شده یکی از بهترین روشهای تجزیه ای نشری است که امروزه در موارد گسترده ای به کار برده می شود. هدف اصلی این نوع طیف سنجی اتمی تجزیه ای، شناسایی عناصر و تعیین مقادیر آنها در محیط های مختلف در مقادیر ناچیز است.

در نشر اتمی و اسپکتروفتومتری جذب اتمی، نمونه در دمای بالا حرارت داده می‌شود و به این ترتیب به اتمها و یونها تجزیه می شود که امواج الکترومغناطیسی مرئی یا ماورای بنفش را در انرژی های مشخصه عناصر درگیر جذب یا نشر می‌کند.

 

تداخلات و مزاحمتها

هر فرآیند فیزیکی یا شیمیایی که اثر منفی بر اندازه گیری تابش مورد نظر بر جای گذارد را می‌توان به‌عنوان یک مزاحم در نظر گرفت.

 

نمونه های پیچیده

تزریق نمونه های غلیظ و پیچیده مشکلات جدید زیادی را به وجود می آورد.

 

نتایج مسدود شدن

ممکن است باعث فرو نشستن پیک نشر در مقایسه با نشر استاندارد شود.

 

اصلاح تداخلات طول موجی

به منظور اصلاح تداخلات طول موجی ابتدا به بررسی انواع تداخلات طول موجی می‌پردازیم.

 

توضیحات کامل را در متن مقاله مطالعه کنید.

این مقاله در شماره 29 فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران (بهار 1399) منتشر شده است.

 

 

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code