لیست کامل این دستگاه

دستگاه سانتریفیوژ ژربر | Gerber Centrifuge Machine

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  نجف آباد
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • گیلان
  رشت
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • قزوین
  قزوین
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • مرکزی
  اراک
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,