لیست کامل این دستگاه

دستگاه نورسنج زیستی | Biophotometer 

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • فارس
  مرودشت
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • زنجان
  زنجان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان جنوبی
  بیرجند
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,