لیست کامل این دستگاه

دستگاه سنجش نقطه نرمی و دمای خمش گرمایی | Heat Deflection Temperature & Vicat Softening Point Tester

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : پیشرو
 • تهران
  شهر قدس
  ,

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : فعال
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

HDT/VICAT

 • وضعیت عضویت : فعال
 • کرمان
  کرمان
  ,