لیست کامل این دستگاه

اتاقک آزمون قوس زنون | Xenon Arc Test Chamber

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • هرمزگان
  جزیره کیش
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • هرمزگان
  بندر لنگه
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • آذربایجان شرقی
  بناب
  ,