لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب فوق خالص ساز | Ultra Pure Water Maker Machine

سازمان مربوطه :

دانشگاه شیراز

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • فارس
  شیراز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

سازمان مربوطه :

دانشگاه شاهد - مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,