لیست کامل این دستگاه

دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | Real Time Polymerase Chain Reaction Machine

نام اختصاری :

RT-PCR

  • وضعیت عضویت : توانمند
  • تهران
    تهران
    ,