لیست کامل این دستگاه

دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | Real Time Polymerase Chain Reaction Machine

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • کرمان
  کرمان
  ,