لیست کامل این دستگاه

دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | Real Time Polymerase Chain Reaction

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

RT-PCR

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,