لیست کامل این دستگاه

ایستگاه کاری واکنش زنجیره ای پلیمراز | Polymerase Chain Reaction Workstation

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : فعال
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • هرمزگان
  بندر عباس
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • گیلان
  رشت
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

PCR Workstation

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,