لیست کامل این دستگاه

دستگاه آب خالص ساز | Water Purification system Machine

سازمان مربوطه :

شرکت آدنیس طب

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت فعال
 • تهران
  تهران
  ,