لیست کامل این دستگاه

دستگاه آزمون افت پارچه | Fabric Drape Testing

نام اختصاری :

-

  • وضعیت عضویت : فعال
  • هرمزگان
    بندر عباس
    ,