لیست کامل این دستگاه

دستگاه فریزر دمای خیلی پایین | Ultra Low Temperature Freezer Machine

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت مستعد عضویت
 • آذربایجان شرقی
  تبریز
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت توانمند
 • همدان
  همدان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت توانمند
 • آذربایجان شرقی
  مراغه
  ,