لیست کامل این دستگاه

فریزر دمای خیلی پایین | Ultra Low Temperature Freezer

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  اصفهان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • فارس
  مرودشت
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • فارس
  مرودشت
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • سیستان و بلوچستان
  زابل
  ,