لیست کامل این دستگاه

کشنده میکرو پیپت | Micropipette Puller

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : آزمایشی
 • فارس
  مرودشت
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • مازندران
  ساری
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  کاشان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  کاشان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • اصفهان
  کاشان
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

-

 • وضعیت عضویت : مستعد عضویت
 • تهران
  تهران
  ,