لیست کامل این دستگاه

دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش | Ultraviolet Visible Spectrometer

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : ممتاز
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • سیستان و بلوچستان
  زاهدان
  ,

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : فعال
 • خراسان رضوی
  مشهد
  ,

نام اختصاری :

UV-Vis

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • البرز
  کرج
  ,