لیست کامل این دستگاه

میکروسکوپ الکترونی عبوری | Transmission Electron Microscope 

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • فارس
  شیراز
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : توانمند
 • تهران
  تهران
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • آذربایجان غربی
  ارومیه
  ,

نام اختصاری :

TEM 

 • وضعیت عضویت : فعال
 • تهران
  تهران
  ,