دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها موسسه تحقیقاتی پرطاووس شرکت لعاب مشهد

سازمان مربوطه :

شرکت لعاب مشهد - موسسه تحقیقاتی پرطاووس

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی - مشهد مقدس - کیلومتر 18 بزرگراه آسیایی - نبش کوچه فرش مشهد(موسسه تحقیقاتی پرطاووس مشهد)

مشخصات دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۰۶/۲۳

نام انگلیسی :

Scanning Transmission Electron Microscope

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , ساختار , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي

محدودیت های دستگاه :

نمونه بایستی به صورت پودر باشد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین ابعاد ذرات آنگستروم 1.7 A
آنالیز شیمیایی درصد ±0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین آنالیز شیمیایی ( کمی و کیفی ) با دستگاه EELS, PEELS, EDAX توسط آزمايشگاه ۰
مطالعه ساختار کریستالی و بلور شناسی با استفاده از روش پراش الکترون توسط آزمايشگاه ۰
انداره گیری ابعاد و اندازه دانه ها در مقیاس نانو توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰