آبکاری با جریان مستقیم
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه‌ها پوشش و خوردگی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۸۲۰۸۴۱۰۳-۸۲۰۸۴۱۱۸
سازمان مربوطه : دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
نشانی آزمایشگاه : تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Direct Electroplating
زمینه های کاربردی : مهندسي , علوم پايه , ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , شيميايي , سایر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آبکاری با جریان مستقیم(پوشش دادن قطعات بطور جریان مستقیم در ولتاژ های V 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آبکاری با جریان مستقیم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شهین عبدی نژاد كارشناس -