دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه‌ها پوشش و خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مشخصات دستگاه آب مقطر گیر دو بار تقطیر:

نام انگلیسی :

Double Water Distiller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر سانتيمتر مكعب 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیر توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -