طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  شرکت بیم گستر تابان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه شرکت بیم گستر تابان

سازمان مربوطه :

شرکت بیم گستر تابان

نشانی آزمایشگاه :

تهران ، انتهای اشرفی اصفهانی ، سیمون بولیوار ، خیابان فکوری ، کوچه گلسرخ ، ساختمان تابان ، پلاک 6 ، واحد 1

مشخصات طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

نام انگلیسی :

Fourier Transform Infrared Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی ترکیبات cm^-1 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
FTIR-ATR توسط آزمايشگاه ۱,۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۳۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره اتحادی كارشناس -
حسینعلی قنبری كارشناس -