آب سنج شیر
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۴۱۳۱۹۶۶۲۰۹
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نام انگلیسی : Cryostar
زمینه های کاربردی : ساير
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیر درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد شیر توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدحسن رسو لی فرد كارشناس -