دستگاه آب سنج شیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سازمان مربوطه :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

نام انگلیسی :

Cryostar

زمینه های کاربردی :

ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شیر درجه سانتیگراد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری نقطه انجماد شیر توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدحسن رسو لی فرد كارشناس -