آب فوق خالص ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکزی
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۷۱۳۶۱۳۷۱۸۲
سازمان مربوطه : دانشگاه شیراز
نشانی آزمایشگاه : استان فارس، شیراز، دانشگاه شیراز، میدان ارم، پردیس دانشگاه شیراز، بعد از میدان دوم، روبروی پردیس دانشکده علوم
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
نام انگلیسی : Ultra Pure Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- Amper .056 میکروزیمنس
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب فوق خالص توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -