آزمون ثبات نوری
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه
  • عضو آزمایشی
  • تلفن : ۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
سازمان مربوطه : شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن
نشانی آزمایشگاه : بزرگراه فتح،خیابان خلیج فارس،کوچه توحید،ساختمان مهدی،طبقه دوم، واحد ۵ آروین ساتن
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Light Fastness Testing
زمینه های کاربردی : مهندسي
خاصیت قابل اندازه گیری : فيزيكي , ساختار
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بلواسکیل شدت (Count/sec) 1-8
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ثبات نوری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -